sobota 3. decembra 2011

Odvrátenie sa od hodnôt

Odvrátenie sa od hodnôt

Akonáhle USA zrušila 15. augusta 1971, priamu vymeniteľnosť dolára za zlato, vytvorila tak podmienky pre ďalšie znehodnocovanie dolára ale v oveľa rýchlejšom tempe. Krajina prestála vytvárať hodnoty, začala ich spotrebúvať. USA ako najväčší spotrebiteľ, ktorý svojou spotrebou živil západnú Európu, a tá živila strednú a východnú Európu má teraz problém. Už nespotrebúva- a všetká pozornosť sa obracia na Áziu, hlavne však na Čínu.

USA svoj problém vždy riešila nadmernou emisiou peňazí do obehu- mali sme to možnosť vidieť pri internetovej bubline, kde zo dna na deň prestali existovať internetové firmy. Aj tento problém sa riešil nalievaním peňazí do ekonomiky. Tento problém riešili nielen tým že do systému nalejú peniaze, potrebovali aby si tieto peniaze na seba zarobili. A tak naštartovali inú oblasť ekonomiky, ktorá dokáže pohltiť túto ich nadmernú emisiu z obdobia dotcom ( roky 2000 až 2001- kedy dotcom prepukla ).

Nepriamym spôsobom podporili realitný trh a to priamou podporou hypotekárnych úverov, - Bill Clinton a jeho forma podpory hypotekárnych úverov pre všetkých. Týmto spôsobom len presunuli problém na iné odvetvie,a získali tým čas a hlavne zahraničných investorov, ktorý im tento problém financovali. Týmto spôsobom presunuli problém nielen na odvetvie realít v rámci USA, presunuli tento problém do zahraničia- pretože zahraničný investori, investovali do hypotekárnych záložných listov- po štátnych dlhopisoch je HZL- druhý najbezpečnejší cenný papier.

Tiež som spomínal že získali čas- ten im umožnil, že dlh ktorý vznikol v roku 2000, už nemal takú hodnotu v roku 2008- inflačné znehodnotenie sa prejavilo. ( hodnota dolára v roku 2000 a 2008- dlh sa skresal o polovicu, skvelý spôsob ako sa zbaviť dlhu - počkať si ). Presúvanie problému z roku 2000 z dotcom bubliny sa presunul na finančnú krízu rok 2007 ( 7 rokov ). V USa sa to začalo už v roku 2006, ale rátam 7 rokov, ked sa to naozaj prevalilo. Nebudem rozvádzať mikroekonomické dôsledky tejto krízi v USA, to všetci vieme.

Chcem len poukázať na to, že keď v roku 2000 tento problém riešili nadmernou emisiou peňazí a tá vyústila vo forme globálnej krízy, už nemohli inak konať ako použiť tú istú metódu ako v roku 2000 a to ďalšou emisiou. Vtedy to bol v relatívnej miere problém USa, nie celého sveta. Teraz je to problém každej krajiny, a v podstate každá krajina zaplatí za to, že dovolila Amerike, aby sa správala ako najväčší spotrebiteľ a dodávateľ tovarov za ktoré každý odberateľ dostával doláre, ktoré boli kryté iba nadmernou spotrebou a nie reálnymi hodnotami- od ktorých USA upustila v roku 1971 ( a to nielen USA, ale celý medzinárodný menový systém 15. 8. 1971).

Inflačné znehodnotenie dolára je reálne, a to dovtedy ak USA nenájde odvetvie, ktoré na nejaký čas pohltí túto hrozbu, nemôže však rátať s podporou zahraničného kapitálu v tak veľkej miere ako v roku 2000. Účinky protikrízových stimulov sa pomaly pominú a bude zaujímavé sledovať, ktoré odvetvie sa postará o rast. Žeby to bola spotreba alebo vytváranie hodnôt. A čo si myslíte, ktorá oblasť je jednoduchšia. Ktorú podporí FED? Alebo ktorú doteraz podporoval. Myslím že odpovedať si viete každý sám.

A aj preto ja predpokladám masívne znehodnotenie dolára do 2 rokov a v Európe čakám príchod inflácie o 5 rokov. V Európe príde v umiernenejšej podobe, a za to môžeme vďačiť nášmu skvelému byrokratickému aparátu. Alebo sa budem myliť, a potom je jasné že relatívne slobodný trh USA prežije a dostane sa z toho rýchlo- a Európa ani nič nezíska ani nič nestratí, vďaka byrokracii, bude sa však z následkov krízy vyrovnávať dlhší čas než USA, a to vďaka našej byrokracii.

Som teda zvedavý, ktorá téza sa prejaví. Ale skôr som naklonený inflácií- ktorá sa prejaví, či už v umiernenej podobe- kopírovanej svetovým rastom, alebo v devastačnej- čistiacej miere, ktorá raz a navždy ukončí nadmernú emisiu peňazí ktorejkoľvek krajiny- najmä USA.

Vonderčík Michal  Smite- Národohospodár

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára