štvrtok 1. decembra 2011

LOGOTERAPIA

LOGOTERAPIA

LOGOS - zmysel

LOGOTERAPIA  teda považuje za podstatu ľudskej existencie zodpovednosť za svoj život

"Pocit, ktorý pôsobí utrpenie, nás prestane trápiť vo chvíli , keď si o ňom utvoríme jasný a presný obraz. " ( Etika- Spinoza )

Čo život  čaká od nás ?

Čo sme skutočne potrebovali, bola zásadná zmena v našom postoji k životu. ( POSTOJ ) Museli sme sa presvedčiť a navyše aj všetkých zúfalých ľudí okolo nás, že v skutočnosti nezáleží na tom, čo od života očakávame, ale skôr na tom, čo život čaká od nás.

Potrebovali sme sa prestať pýtať na zmysel života a namiesto toho sa pozrieť na seba ako na človek, ktorému život dáva otázky- a to každý deň a každú hodinu. Naše odpovede nesmú spočívať v slovách a premýšľaní, ale v správnych činoch a správnom žití. Život v konečnom dôsledku znamená, že človek musí niesť plnú zodpovednosť na nachádzanie správnych odpovedí na svoje otázky a za plnenie úloh, ktoré každému z nás život neustále zadáva.

Tieto úlohy -a preto aj zmyslel života - sú pre každého človeka a pre každú chvíľu iné.  Preto nie je možné definovať zmysel života všeobecne.  Otázky o zmysle života sa nedajú a nikdy nebudú dať zodpovedať žiadnymi všeoboenými  tvrdeniami.

,, Život nie je niečo nejasné, ale niečo veľmi skutočné a konkrétne, ako sú skutočné a konkrétne úlohy, ktoré človeku dáva život. "           Tieto úlohy formujú osud človeka a ten je pre každého iný a jedinečný.

Každá situácia sa vyznačuje svojou jedinečnosťou a vždy existuje len jedna správna odpoveď na otázku, ktorá z  danej situácie vyvstala.

EXISTENCIÁLNE VÁKUM- trpí väčšina populáciie- hľadajú ZMYSEL ŽIVOTA.

Kedže každá situácia v živote predstavuje pre človeka výzvu a problém, ktorý by mal vyriešiť, otázku o zmysle života by sme vlastne mohli otočiť.

,, Nakoniec by sa teda človek nemal pýtať, aký je zmysel jeho života, ale skôr si uvedomiť, že to je on, kto má odpovedať na otázku. Slovom, každému človeku kladie otázku život a on môže životu odpovedať len tak, že odpovie na svoj vlastný život; životu môže odpovedať len tak, že bude žiť zodpovedne." VIKTOR E. FRANKL

PODSTSATA   ŽIVOTA

,, Ži, akoby si žil už po druhý raz a akoby si prvýkrát konal tak zle, ako sa chystáš konať teraz! "

Viktor E. Frankl   


Väzeň, ktorý stratil vieru v svoju budúcnosť, bol odsúdený na zánik. -- Viktor E. Frankl
Anita a moja neskutočná výzva prameniaca z jej neskutočnej oddanosti a odvahe.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára