utorok 29. novembra 2011

Búrka na globálnom ekonomickom stole !

Zásadnou a prioritnou úlohou každej centrálny banky, je menová politika a hlavne cenová stabilita svojej meny. To znamená ich cieľom je brániť sa voči poklesu kúpnej sily svojej meny.

Čo je však pre ekonomiku ešte horšie je deflácia. Po rozpade zlatého štandardu, sú takzvaným zlatým štandardom našich mien, práve ,, relatívne" nezávislé centrálne banky ( mali by byť skutočne nezávislé ) .

Starajú sa o to aby kúpna sila mien ostala rovnaká alebo rástla. Situácia- teda globálna situácia ekonomiky sveta je stále vo veľkej dlhovej kríze. Ak by urobili normálne a žiaduce opatrenia- teda by zvýšili úrokové sadzby, tak by síce došlo k rýchlejšiemu vyčisteniu trhu - ale zničili by sa aj ostrovčeky podnikov, ktorí mali úspech prežiť a možno už nebudú mať chuť znovu začať riskovať, keď sa na nich štát takpovediac vykašlal.

Tak to potom aj oni budú hľadať radšej relatívne bezpečné zamestnanie, kde štát istotne zamestnancov bude chrániť formou podpory v nezamestnanosti. AJ podniky potrebujú mať prílev peňazí- je to ich jediná záchrana.

Ak ju mať nebudú, nebudú ochotní riskovať a vytvárať relatívne stabilné pracovné miesta, ktoré majú vyššiu právnu ochranu hlavne v Európe, aj USA má akú takú ochranu.

Problém je v tom, že zvyšovaním sadzieb v spojení s veľkými dlhmi, by sa zmarila ako tak vytvorená schopnosť ľudí a podnikov naďalej mať chuť riskovať - teda chuť podnikať, míňať. Ak by sa peniaze stiahli z obehu. Došlo by k masívnym krachom nielen podnikov ale aj fyzických osôb. Stratila by sa nielen ťažko nadobudnutá ako taká dôvera ale stratila by sa tiež ochota riskovať a zadlžovať sa .

Došlo by k deflácií a hlavne k sociálnym nepokojom. O tom aby sa mohli sadzby zvyšovať, je možné uvažovať  keď krajina nemá dlh, alebo ho má relatívne malý, to je optimálna rovina. Ale nie pri dlhu takých rozmerov aký ma USA, to nie je možné.

Si to ani nechcem predstaviť- zvýšili by sa  sadzby- stiahli by sa  z obehu peniaze, následne slabé daňové príjmy, štát nemá peniaze na výplatu sociálnych programov, hlavne dôchodkov.

Vtedy bude musieť sám požičiavať si vo svete, aby financoval sociálne programy. ( túto taktiku by urobila každá krajina alebo relatívne každá, a potom by si každá krajina chcela požičať- no možno Čína by bola bankou pre krajiny, tá by vedela dodať likviditu- tá ju dodáva aj  teraz.)

Otázkou je ako rýchlo sa ľudia a podniky spamätajú z toho, že im banky nebudú ochotné požičiavať, teda bude sa čakať, kým ľudia opäť začnú riskovať. To je otázka- čas ? Ten ale nikto nevie. Čo ak za ten čas vzniknú extrémne pravicové strany, ktoré ľahko ovplyvnia zničených a zbankrotovaných ľudí.? A to je to riziko- možnosť vzniku a bujneniu vojen.

Svet by sa mal rozhodnúť - a to či sa bude normálne správať, a poniektorá skupina občanov, podnikov bohužiaľ zomrie ( nemusí ich byť málo- a v tom vzniká hrozba sociálnych nepokojov, a možno ďalší vojnový konflikt- proste nikto sa len tak nerozhodne ponechať sa osudu. Proste nikto nebude chcieť zomrieť- budú bojovať. )aby tak vytvorili prostredie pre novú ekonomiku.

Alebo sa svet rozhodne akceptovať takzvanú kontrolovanú inflačnú úroveň - bol by som rád aby to bola úroveň cca od 5 do 10 % počas nasledujúcich rokov - podľa toho ako rýchlo dokáže táto inflácia zbaviť štáty, podniky, občanov svojich dlhov. ( pohltiť dlhy )  Je potrebné sa na to podujať.

Cena bude hrozivá, ale hrozivejšie mi pripadajú sociálne nepokoje a možný ďalší svetový konflikt. Je iróniou, že to poviem, ale inflácia je záchranou pre relatívne pokojné vyriešenie tejto globálnej dlhovej krízy. Je relatívnou záchranou na pokľudné upratania si stola.

Apropo- na tu bublinu, ktorá by prišla sa horučkovito čaká, a to najmä v USA.  Nová bublina by mohla pohltiť inflačné očakávania ktoré prídu, aj tu je potrebné zdôrazniť, že je to lepšie riešenie ako si vyčistiť stôl a čakať kým sa znova nezaprace. Bublina by pomohla, neprijať infláciu ako záchrancu z tejto situáciu.

Ale bola by opäť len oddialením času tak ako to bolo v roku 200 pri dot- com kríze. Vtedy mali USa zvýšiť sadzby, vtedy nemali takmer žiadny dlh. Vtedy na to mali podmienky. Vtedy by otázka času nebola. Veľmi rýchlo by sa z toho dokázali dostať, s oveľa kľudnejším priebehom.

To upratovanie stola môže svet veľmi bolieť.  Ono bolieť bude aj tak, otázkou je ako veľmi . Možno stôl zhorí, a mi by sme museli rozmýšľať aký stôl znova vybudujeme a či vôbec budeme mať vôbec kde ten stôl vybudovať . A či vôbec by sme mali možnosť slobodne rozmýšľať . To sú otázky ktorých sa svet bojí, preto príjme relatívne jednoduché riešenie- infláciu.

 Michal Vonderčík -Smite
Autor je národohospodár.

"Najväčším rizikom dnes, je vôbec neriskovať " M. Vonder- Smite

Sloboda vs Istota

, Väčšina ľudí si volí istotu, ale iba malá menšina si volí slobodu. Tí, ktorí žijú pre istotu, budú vždy pracovať pre tých čo si vybrali slobodu. Medzi tou voľbou je iba jeden rozdiel- odvaha riskovať. " M. Vonder Smite


Svet je príliš blízko aby sme mu utiekli.

Svet je príliš blízko aby sme mu utiekli.


Podľa nového indexu patrí Slovensko medzi krajiny OECD, kde sa žije najhoršie- titulok hospodárskych novín, a moja reakcia naň

Tento výsledok patrí neodvážnej a oči si zakrývajúcej bývalej vlády. Jediné čo vedela je spotrebovať budúcnosť mladej generácie. Tak ako sa správala bývala vláda ku svojim voličom, aj nevoli čom- a práve tých mala brať tiež do úvahy. Tak isto sa teraz budú ku nej správať aj voliči a neposlednom rade- nevoli či.

Politika je vždy umenie možného, nikdy nie umenie žiaduceho. Politik je človek ktorý musí brať ohľad na každého občana- teda od batoľaťa, cez školáka, teenagera, študenta, rodiča a pracujúceho občana, podnikateľa, investora a samozrejme aj na dôchodcu.

 Musí uspokojiť každú vrstvu obyvateľstva- preto je politika umenie možného, a nikdy nie umenie žiaduceho. Preto máme demokraciu. A preto je potrebné sústrediť sa na budúcnosť. Jasné že sa robia nepopulárne opatrenia, s cieľom aby nám bolo lepšie.

A to preto, lebo niekto na úkor svojich voličov, proste nie schopný mať odvahu. Globálna ekonomika bude tlačiť každú ekonomiku do čo možno najväčšej a najkonkurencieschopnejšej ekonomiky v zápase o investorov a kapitál.
 Preto pre každú krajinu bude životne dôležitá sloboda podnikania. Tá krajina, ktorá bude mať najviac rozvinuté a najviac atraktívne podmienky podnikania- tá bude relatívnym víťazom pre svojich ľudí, ktorí budú mať relatívne neobmedzené možnosti zamestnať  sa.

 A nikto s tým nič neurobí pretože sme v globálnej ekonomike.  Svet je príliš blízko aby sme mu utiekli. Preto bude musieť bojovať v konkurenčnom boji s inými štátmi o investora. V prípade Slovenska- bude do budúcna rozhodovať naša vysoká efektivita a produktivita práce hlavne v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou, a to hlavne preto že sme malá krajina. My nemôžeme konkurovať objemom, my musíme konkurovať kvalitou- a tú dosiahneme kvalitným školstvom, kvalitnou vedou a aj kvalitným zdravotníctvom a efektívnym súdnictvom.

Na to všetko potrebujeme zdroje. A tie sa teraz táto súčasná vláda snaží získať. V konkurenčnom boji je maximálne dôležité- súkromné vlastníctvo, následné právo ochrany súkromného vlastníctva- a jeho vymožiteľnosť. To sú podstatné piliere konkurencie nie len pre nás ale pre každý štát.

Neskryjeme sa pred globálnou konkurenciou to sa nedá. Budeme musieť bojovať. A ak  bojovať  tak efektívne. Táto vláda opäť raz ,, čistí,, neporiadok,, po vláde ktorá strčila hlavu do piesku.
Sloboda sa bude rovnať zodpovednosti. Potrebujeme vytvoriť  zdroje, aby sme mohli podporovať vedu, výskum, vysoké školy. Potrebujeme byť efektívny v každej činnosti. A najviac neefektívne sú štátne podniky, pretože nemajú žiadnu konkurenciu, žijú si svojim politickým životom, ich jediným rizikom je výmena vlády. A kto platí za relatívne kľudný  život štátnych zamestnancov ?- my všetci ktorý pracujeme v súkromnom sektore .

A každý kto pracuje v súkromnom sektore,  veľmi dobre pozná  konkurenčné tlaky. V súkromnom sektore musíte byť efektívny, inak prídete o prácu, prídete o podnik, prídete o podiel na trhu, prídete o investície, môžete prísť o všetko. O čo môžete prísť v štátnom podniku ?  Veď štátny podnik- mali Železnice problémy?- mali dlhy- žiadny problém-  bývala vláda sa postará- hneď dostala úver a prežila.  O zdravotníctve ani nehovoriac- sústavne sú oddlžované . A to dokonca prebiehajú štrajky za nízke platy v zdravotníctve. Za to  všetko je  zodpovedný neschopný manažment a strata konkurenčného faktora. Myslíte si že takýmto spôsobom záchrany štátnych podnikov- podporujeme u štátnych zamestnancov- schopnosť byť efektívny a produktívny ? To asi ťažko.

Konkurencia v súkromnom sektore znamená spôsob prežitia. Ak nie ste konkurencieschopný- skončíte. Kedy skončí štátny podnik- má nejaké ohrozenie? Akú ma potom efektivitu. Či všetci čo platíme dane- budeme podporovať neefektivitu  a dlh štátnych podnikov. A ak áno - tak dokedy budeme strkať hlavu do piesku ? Odmietam platiť za neefektivitu. Chcem menšie dane, ktoré mi poskytnú priestor kúpiť si  kvalitu v súkromnej spoločnosti, ktorá je doslova odsúdená na efektivitu a kvalitu, inak neprežije.

Tam kde nie je motivácia prežitia, tam nie je ani kvalita služieb- pozrime sa na zdravotníctvo, a  železnice. V podstate všetky štátne podniky majú problémy, lebo keď tam nie je konkurenčný faktor, tak sa tam rozjíma iný faktor- a to je klientelizmus a korupcia. A kto to podporuje ?

Privatizácia je nástrojom na budúce zbavenie sa klientelizmu a korupcie.  A keď to bude v súkromných rukách, treba zabezpečiť konkurenciu, ktorá následne vytvorí efektivitu a kvalitu poskytovaných služieb.  Tá krajina, ktorá bude mať odvahu toto všetko realizovať, bude relatívnym víťazom v globálnej ekonomike a v globálnej konkurencii.  A tak nám neostáva nič iné ako opäť raz byť odvážny a príjmať  zmeny ktoré prichádzajú.

Michal Vonderčík,
autor je národohospodár
obsah je chránený autorským právom

Prvý dosiahnutý ,, slobodný ,, cieľ- Chopok

Káčer DISCO

Poviedka  o Káčerovi DISCOVI

Ako je vidieť, Disco má skutočne nejaký problém. A uisťujem Ťa, že je to ten istý problém ako máš i Ty. Áno Ty !
Disco ani ty nemáte žiadny zmysel pre sebauvedomovanie.
Disco vôbec nevie, že nie je spokojný s podmienkami svojho života.
Nemá potuchy, že pre seba môže urobiť viac, než iba prejavovať sebaľútosť.
On predca má silu k tomu, aby tieto podmienky zmenil, namiesto aby sa na ne iba sťažoval.
Ak chce Disco skutočne a úprimne zmeniť podmienky svojho života, môže to urobiť, kedykoľvek to uzná za vhodné.
Jednoducho. Všetko čo musí urobiť, je zodvihnúť svoje krásne krídla a zamávať nimi a uletieť.
Ako ale vidíš, Disco zďaleka nevie, ako je dobrý.
Nevie že vie lietať....      a ty taktiež nie !  Alebo ?

DOHODA

Dohoda

Odvaha je to práve slovo, ktoré malo byť uplatňované v čase krízy, teda za čias vládnutia bývalej vlády. Je veľmi dobré že máme takú silnú opozíciu, ktorá plní svoju úlohu v demokratickej spoločnosti.

Čo je však viac než prepotrebné pre Slovensko je ten fakt - že je potrebné aby si produktívna vrstva podala ruku s post produktívnou vrstvou . To bude maximálna priorita pre budúci úspešný vývoj na Slovensku. Cieľom bude nájsť kompromis medzi pravicou a ľavicou. Pretože je veľmi jednoduché robiť ekonomický populizmus a hlásať všetky tie pekné sľuby, dáme vám 13. dôchodky a iné benefity . Za tieto sľuby a ak vôbec by boli splnené, zaplatí produktívna vrstva. A nezaplatí iba peniazmi, zaplatí aj zvýšenou kontrolou zo strany štátu- teda oklieštením slobody.

Ekonomický populizmus je hrozbou pre všetky krajiny- máme tu jasný príklad Grécka. Nová politická generácia- ktorá sa tak či onak formuje, bude chcieť oveľa viac ekonomickej slobody, väčšina produktívnych ľudí, sa totiž v čoraz väčšej miera začína spoliehať sama na seba a nie na relatívne z - klientelizovaný a relatívne- z korumpovaný štátny aparát.
Každá činnosť či už súkromná alebo štátna, je neefektívna. Najviac neefektivity a plytvania však predstavuje štátna správa, pretože v nej chýba prvok konkurencie.

Aj súkromný sektor vykazuje neefektivitu, ale práve prvok konkurencie tlačí súkromný sektor do toho aby bol možno čo najefektívnejší. Podstatnou prioritou budúceho dlhodobého vývoja Slovenska bude vytvoriť kompromis medzi pracujúcimi a dôchodcami. Všetci sme navzájom závislý, a súčasný boj medzi týmito skupinami, nikomu nič neprinesie.

Ak už politický nominanti dostali svoj mandát od ľudu, mali by sa zamerať na vývoj Slovenska. Je to vysoká zodpovednosť, ktorú dostali do rúk od svojich voličov. Na to aby sme si mohli  dovoliť kvalitnú sociálnu politiku, potrebujeme si na ňu najskôr zarobiť, a upratať verejné financie. V podstate aj mi sa raz staneme dôchodcami, a ak má tento systém fungovať, musíme sa postarať aby bol finančne silný. A finančne silný bude vtedy, keď bude čo možno najvyššia zamestnanosť, aby bol prísun maximálny prísun odvodov na to aby mohli byť vysoké dôchodky.

Pýtam sa aká bude motivácia mladých a produktívnych ľudí, ak v dôsledku vysokých dôchodkov budú platiť 40 % dane ? Aká bude motivácia- zakladať rodiny a pracovať. A kruh pokračuje . Ak ekonomický populizmus dopustí, že sa budú hlásať neriešiteľné sľuby, len preto, že nejaká strana nehľadí a obetuje budúci vývoj Slovenska a budúcich generácií, na úkor svojho vládnutia. Je to povrchnosť najvyššieho stupňa .

Opačná situácia- nízke dane- viac práce, viac pracujúcich, zvyšujúca úroveň podnikania- odstraňovanie byrokracie- ( a tá sa efektívne odstraňuje privatizáciou ) , okliešťovanie moci politikov, a postupne vštepovať ľudom, že sa o seba musia starať sami, lebo len sám občan vie - ako sa o sebe najlepšie postará- on sám vie- čo ho baví, a ako chce žiť svoj život.


Toto je správna cesta. Berlínsky múr tu už bol, ľudia však našli odvahu pozrieť sa aj za tento múr. Nechcem aby štát sedel na berlínskom múre a rozdával ľudom chleba a mal ich celú činnosť pod kontrolou. Radšej sa chcem postarať o seba sám, a chcem aby mi štát v mojom rozvoji nijako nebránil. Štát potrebujem iba na to- aby maximálne chránil súkromné vlastníctvo a zastupoval a kvalitne prezentoval na medzinárodnom fóre a aby vytváral kvalitné podmienky pre podnikanie a pre vznik tretieho sektora.

My - nová generácia si dobre pamätáme na berlínsky múr a život za ním, a už to nechceme. Budeme sa usilovať vytvoriť také podmienky aby nám verejné financie dobre fungovali aj keď budeme my teraz produktívny- už dôchodcovia. A práve preto je podstatné podať si ruky s našimi starými rodičmi a dohodnúť sa  na kompromise. Táto dohoda bude dôležitá- a dúfam že sa sformuje už v budúcich parlamentných voľbách.

Iróniou pre Smer je to- že oni potrebujú pokles preferencií, pretože ich silná pozícia- ich odsúva do politickej izolácie. Dnešné prieskumy nehovoria nič, pretože mobilizácia produktívnych bude stále silná. Bude veľmi dobré ak Smer bude mať tak cca 20 %- hlasov a vtedy bude konečne priestor na to, aby sa táto dohoda zrodila. Bude to pre Slovensko nesmierne dôležité.

Nakoniec mi dovoľte jeden citát :
,,Odvaha sa oprávnene pokladá za najdôležitejšiu ľudskú vlastnosť ´“    

                                                                        Sir Winston Churchill


Michal Vonderčík
autor je národhospodár
obsah článku je chránený autorským právom

Vojna, krv , či papier ?

Vojna a krv, či tlačenie papiera a riadená inflácia ?


Položil som si otázku : Prečo študovaný a fundovaný ekonómovia pokračujú v nalievaní likvidity do svojich zadĺžených krajín. Asi im musí byť jasné- že to nie je pre ich ekonomiky správne riešenie. Verím, že vedia, že by bolo pre ich ekonomiky, najlepšie, nechať svoju ekonomiku bez likvidity a nechať ju očistiť aby sa ekonomika veľmi rýchlo spamätala.

Toto sú ekonómovia, - toto je teória, ktorá by takto mala fungovať. Nechať trh aby sa prečistil. Ďalšiu otázku ktorú som si  položil- prečo sa to takto nerobí ? . Prečo nenechajú trh padnúť a znova aby sa vyčistil rýchlejšie ? Dospel som k tejto odpovedi : Je to preto, že ak by naozaj nedodávali likviditu do krajiny, padla by naozaj veľká väčšina podnikov, aj tie schopné podniky by mali čo robiť aby sa udržali. Svet je príliš poprepltený ( teda zapojený a spletený s každým a relatívne sa dá povedať- že každý závisí od každého ) .

Tu sa dostávam k termínu Globálna ekonomika. Teda globálna ekonomika je príliš závislá od každého-a každý je závislý od každého. Hlavne každý je závisly od motora spotreby- Ameriky. Tento motor sa čiastočne presúva do Číny- ale to je iná téma. Chcem povedať- že mocní tohto sveta, ak by stopli tlačenie likvidity- tak by sme boli na pokraji Tretej svetovej vojny- alebo jej nábehu.

Pretože ak necháte padnúť ekonomiky- dostavia sa sociálne nepokoje, vzbury. Totiž nenecháte padnúť len tých kvázi špekulantov a rizikových hráčov, ale tak itsto necháte padnúť aj tých bežných ľudí čo robia bud za pásom, alebo manažujú výboru, alebo produkujú potraviny.

A keď ľudia dostanú výpoveď a doma budú mať dve možno aj tri, či po niektorí aj 4 deti- tak si myslíte že väčšina z nich bude sedieť doma a pozerať sa že im nemajú dať čo do úst. No dosť o tom pochobyujem. Väčšina z nich sa vzbúrí, a pôjdu do ulíc- to máme možnosť vidieť aj v Grécku. ( to je tiež iná téma- lebo tam si ľudia zvykli na svoje pohodlie a tak zaň bojujú ďalej ).

Začali by vznikať extrémne politické zoskupenia, ( ako pred 2. SVV ) a možné konflikty by tak mali zelenú. Riešením- takzvanej očisty ekonomiky, by riziko celosvetového konfliktu bolo podstatne väčšie ako riešenie nalievať likviditu do krajín. Ale aj tu si treba uvedomiť, že cena za - infláciu- ktorá sa vlieva do krajín tiež zanechá svoju katastrofu- v podobe znehodnotenia úspor, alebo ich úplnej straty- je to však cena za ( relatívnu )  istotu v zamestnaní.

Preto je potrebné aby  bola táto inflácia riadená. Svet bude potrebovať aby bola inflácia na úrovni do 10 % ročne aby sa svet dokázal zbaviť dlhov, ktoré si narobil. Nemôžeme za tento stav odsudzovať nikoho, lebo každý sa za  tento stav pričinil. Každý kto má zamestnanie - stabilné zamestnanie, sa samozrejme bude búriť. Veď mi každý deň chodíme do práce, a robíme si svoju robotu dobre tak prečo máme prísť o svoje úspory, ktoré nám zoberie inflácia ?

Treba si však uvedomiť- že tá istota pracovného miesta, ktorú má každý zamestnanec, stojí jeho zamestnávateľa podstatné riziko. On musí robiť rozhodnutia, ktoré sú buď dobré alebo sa zlé. On zabezbečuje prácu pre svojich ľudí- musí riskovať, musí predávať, musí bojovať na trhu aby sa presadil. Ak jeho zamestnanci len chodia do práce a vykonajú to čo majú a nie sú na jednej lodi, zákonite podnik padá.

Od toho sa dá odovodiť to ako svet funguje. Svet je závislý od každej ekonomickej jednotky. V  minulosti sa vyčerpali možnosti rastu vo vnútri vlastnej ekonomiky, preto sa ekonomika rozšírila na Globálnu, a preto vznikali zoskupenia ako EU, aby konkurovala USA.

Preto terez svet za svoje rastové obdobie, bude musieť zložiť účet- buď v podobe riadenej inflácie, alebo v podobe rýchlej a vysoko účinnej vojnou čistiacej ekonomiky.

Buď zaplatíme krvou alebo zelenými papiermi. Môžeme si vybrať čo je cennejšie.


Michal Vonderčík -SMITE
Autor je národohospodár,

obsah článku je chránený autorským právom
Prvý dosiahnutý ,, slobodný ,, cieľ- Chopok
istotne sa nekýval. Pod tým dvojkrížom, bola riadna výšava.

Pieskovisko

Domáce, súkromné či Globálne Pieskovisko ?


Fico naozaj využíva nejednotnosť koalície. Smer sa však púšťa do veľmi rizikovej politickej hry, ktorá mu môže priniesť úspech alebo krach. Úspech v tom, že kríza nemá reálne príčiny a navyšovať euroval nebude potrebné. Alebo že Nemecko a Francúzsko ako najsilnejšie ekonomiky sa spoja a presadia prezidenta a ostatné kroky ktoré predstavili.

Krach v tom prípade, že navýšenie Eurovalu stroskotá iba na Slovenku- to by bol pre Smer a ostaných ktorí sú proti- SAS a obyčajný ľudia plus OKS, relatívny koniec. A prečo ?  Hlavne preto, že ak nepodporíme krajiny, ktoré sú v dlhu, nebudeme podporovať výrobu a následnú spotrebu, de facto podporíme rýchlo- očistný proces- a nie infláciu ktorá tak či tak príde.

Dôjde k tomu, že prísun kapitálu a úverov sa zastaví, zastaví sa zamestnávanie, a príde fakt k prepúšťanie vo všetkých odvetviach- deflačná ekonomika- čo je brutálne riešienie . Môže vzniknúť podhubie pre extrémne politické zoskupenia a možný vznik svetového konfliktu.  Menší krach bude vtedy ak odmietavý postoj Slovenska nezávisle na ňom, podporia aj iné krajiny.  Je dôležité podporiť navýšenie eurovalu, pretože každá krajina je závislá od výroby a spotreby. Ak tieto aktivity nepodporíme, tak sa môžeme všetci vrátiť k obhospodoravaniu vlastnej pôdy, sadiť zemiaky, a chovať dobytok, prasce- a snažiť sa byť čo najviac sebestačný.

A to preto, že nebude kde pracovať, alebo ak aj bude kde pracovať- tak to bude štátna správa, - no som zvedavý ako bude fungovať bez prísunu kapitálu, bez pracujúcich a bez daní.  Vznik byrokracie a klientelizmu a korupcie- no vznik dokonalého prostredia pre tieto činnosti.

Ak je niekto vo vláde a ovláda aspoň základy globálnej ekonomiky, tak potom chápe prečo je to dôležité.  Ak sa budeme hrať na politikov, dobre, tak sa hrajte na politikov- a vyslovujte sa za to, že nikoho nepodporíme.  Dobre, budeme s kola von- je to ako keby sme chceli z EU odísť a neprijať zodpovednosť za globálnu ekonomiku ako celok.

Dáme ruky preč a budeme sa hrať na našom malom piesočku a veľký piesok necháme, nech sa na ňom hrá niekto iný. Som však zvedavý, že kto sa vôbec potom bude chcieť hrať na tom našom malom piesočku.  ? Ak ste zodpovedný podporíte, ak nie ste zodpovedný, strčíte hlavu do piesku, a tak budem brať každého politika ktorý tak urobí- budem ho tiež brať ako čisto vypočítavého politika, ktorý nehrá ani na tom našom malom piesočku, ale hrá doslova na svojom súkromnom piesku.

Buďte  zodpovední a odvážni a raz sa Vám to vráti, ak nie a budete chcieť z tejto situácie iba vytlcť politický kapitál, aj to sa Vám vráti- lebo ľudia nie sú hlúpi a hlavne odborná verejnosť nie je hlúpa. A nastupujúca generácia dosť podrobne sleduje Vaše počínanie, preto sa správajte s ohľadom do budúcna. Lebo ako sa správate zodpovedne Vy, - tak sa bude správať generácia politikov po Vás.

  Aj vo Vás sa skrýva možno budúci dôchodca. Len aby ste nespadli do rizika a neuplietli si sami na seba bič. Čo sa prakticky deje.  Každá činnosť je neefektívna, - ale štátna správa- je najneefektívnejšia.  Buď bude vo svete Vojna a krv, alebo bude vo svete masa zeleného papiera, ktorá každému z nás znehodnotí úspori. Čo je však vzácnejšie- vojna a krv, či peniaze ?

Bohužiaľ zadlžovanie sa nestoplo v USA už v roku 2000, už nie je priestor pre deštrukčnú - očistu ekonomiky- už musíme prijať tú chybu čo sa stala, a musíme prijať aj to, že inflácia príde a do budúcna nás zbaví dlhov a aj bohužiaľ úspor, ale za cenu toho , že sa vyhneme možným vojnám.  Možno sa vyhneme ak sa politici nebudú hrať iba na svojom piesočku, netušiač čo sa deje na tom hlavnom pieskovisku.

Michal Vonderčík, 0904 101 587
autor je národohospodár
obsah článku je chránený autorským právom
Prvý dosiahnutý ,, slobodný ,, cieľ- Chopok

Pozri sa mi do očí

Politika je umenie možného, nikdy nie umenie žiaduceho. Ak sa pozriem do minulosti- populizmus a zhubná pôda pre nárast korupcie a klientelizmu bolo v prípade minulej vláde na čele so stranou SMER, neskutočne priaznivá. Ja by som sa spýtal terajších dôchodcov- kedže väčšina z nich volí túto stranu, či noazaj splnili svoje sľuby.

Dostali 13 dôchodok ? Ťažko- Dostali vianočný príspevok - po 30 euro. Byť dôchodcom som úplne vysmiaty zo sľubov, ktoré im dala minulá vláda. O kauzách s korupciou a klientelizmom ani nehovoriac- lietanie pána Slotu, Minister Financií v spoločností investičných firiem a takzvaná ,, Privelegovaná " . . Nemali odvahu na žiadne odvážne opatrenia, - napríklad zastaviť zadlžovanie.

Myslíte si že v štáte je iba post produktívna vrstva- a čo tá produktívna- tá bude čo robiť- či nám poviete že nám dáte sociálne dávky. Potom sa pýtam kto bude pracovať ? Nechápem populistickú politiku, sľubujú zázraky, a ľudia sa toho chytajú. A kde je realitia ? Či realitu necháme na budúce generácie, ktoré budú musieť riešiť spúšť po nezopdpovednej vláde. Je pekné počúvať- dáme Vám 13 dôchodky, vytvoríme kvalitný sociálny systém.

A z čoho ? Kto to zaplatíte- či sa politici smeru vzdajú svojich poslaneckých platov- a budú to platiť. To si myslím , že nepostačí. Na to aby ste mali kvalitný sociálny systém, musíte mať kvalitný trh práce, aby produktívna vrstva mala kde pracovať, a aby si takpovediac naozaj zarobili na svoj kvalitný dôchodok. Vo všeobecnosti všetci raz budeme dôchodcami, ale ak si budeme klamať rovno do vlastných očí, potom nás pravda prekvapí zaskočených, tak ako ostali zaskočený mnohí súčasní dôchodcovia, ktorí poľahky uveria sľubom kadekoho.

Nehovorím že bývala vláda bola zlá- pretože ľudia potrebovali uvolniť opasky- a aj spotrebovať sa treba učiť- v tom bola minulá vláda efektívna- v spotrebe. Hovorím o tom- že Slovensko bude potrebovať do budúcna aby si produktívna vrstva podala ruky s post produktívnou vrstvov - teda aby si mladí podali ruky zo svojimi rodičmi, aby sme aj my mladý po čase neboli prekvapený ked budeme dôchodcami .

Potrebujeme sa dopracovať k politickému konzervatizmu. Na to bude potrebné spojenie pravej a ľavej ruky, a medz iprostednej ruky. Slovensko k tomu vedie, novo nastupujúca generácia vie čo je pre ňu dobré, preto si myslím- že práve oslabená pozícia Smeru a jej prefencie v budúcich voľbách, ju paradoxne dostanú za rokovací stôl z ostatným politickými zoskupeniami.

Ak bude mať opäť silné čísla, nikto s takým partnerom nepôjde do koalície, lebo silný partner si diktuje, a slabý partner sa vezie a stráca- viď HZDS, a takisto skoro aj SNS- ktorá sa ledva udržala nad vodou. Čas poskytne priestor pre strednodobý politický vývoj. Verím že k spojeniu pravej a ľavej ruky príde a to hlavne preto- že v každom z nás sa skrýva bud študent, buď pracujúci rodič, a v nesposlednom rade budeme aj dôchodcami.

Naše rozhodnutia formujú našu budúcnosť. Robme tak aby sme neboli prekvapený sľubmi, ktoré sa z reálneho hľadiska nikdy nesplnia, a je jedno ktorá vláda ich prezentuje. Dovolím si to ukončiť tým čím som začal- Politika je umenie možného, nikdy nie umenie žiaduceho.
istotne sa nekýval. Pod tým dvojkrížom, bola riadna výšava.

pondelok 28. novembra 2011

KTO KOHO A KEDY KOPE DO Zadnej časti tela ?

Slovensko vs Nemecko

Hlavným problémom sú práve dnes Liberáli, ktorí si postavili hlavu a blokujú koalíciu ako celok. Vedel som že ich politická neskúsenosť sa prejaví. Zo strategického hľadiska - a hlavne dlhodobej perspektívy- je potrebné aby konečne Slovensko zažilo - konečne konzervatizmus- ktorý najviac prezentuje Figeľ a jeho KDH a SDKU-DS, ktorí sa  vedia prispôsobiť situácií čo sa týka Eurovalu.

Fico- aj keď je populista, je to výborný politik- a vie využiť každú chybu koalície- ktorá je takpovediac nejednotná. Ak kvôli eurovalu padne táto ,, pre ľudí a produktívnu vrstvu- rozumná vláda- potom ani ten rozum a šetrenie a upratovanie verejných financií- nestálo za nič.

Ale dobre- ok. Prídu predčasné voľby- a tak ako už dávno predikujem. Stačí aby mal Smer 20 % percent, a pravica - to je jedno ktorá strana, zrejme strana SAS nie, lebo tá si zase postaví hlavu, tak dajme tomu SDKU- DS -tiež budú mať 20 % - konečne svitne nádej aby si pravica podala ruku s ľavicou- aj keď to bude možno ich posledné volebné obdobie- ale príde k politickej stabilite a napĺňaniu programového vyhlásenia vlády. Musíte si uvedomiť- Vy mladí- že teraz si formujete svoju budúcnosť- svoj dôchodok.

A preto tak ako dnes preferujete len svoje záujmy, a svoje ciele- tak isto robia aj dôchodcovia- teda je tu spor . Ak pre tento spor sa budú meniť vlády, nikdy nikto nedosiahne svoj cieľ- každá skupina bude bojovať za svoje . AK to tak ostane a my budeme naozaj hľadieť iba na svoju situáciu a nášnáš budúci dôchodok  sa bude me pozerať z rezervou a teda budeme ingnorovať práva našich dôchodcov- rodičov na ich dôstojnú starobu . Potom presne táto naša rezerva sa prejaví práve vtedy keď budeme na dôchodku mi.

Potom mi budeme v rámci tejto rezervy bojovať a hlasovať za práve tej strany, ktorá bude mať v programe vyššie dôchodky,- bez ohľadu na naše deti- ktoré tým  pošleme za hranice- aby nám pomyselne tam zarábali na dôchodok. Pomyselne preto- že oni budú zarábať na dôchodky cudzích ľudí, kým nám budú zarábať na dôchodky zrejme Ukrajinci či Rumuni. Otázkou je- kto a komu vyprodukuje vyššie dôchodky ?
Dokážu to Ukrajinci a Rumuni, ktorý budú pracovať za v tej dobe minimálnu mzdu ?

 Tieto dva prúdy sa musia spojiť- to je jasné každému politológovi a národohospodárovi.

Mnohí vedeli že SAS je politický nováčik- a začína populizovať na Eurovale, ktorý sa bude vyvíjať vlastnou cestou. Kopeme tým Nemecko - nášho najväčšieho obchodného partnera do zadnej časti tela. A takéto kopance- sa nám môžu vrátiť- a to veľmi výrazne. Si len predstavte keď nás začne kopať najväčšia ekonomika v Eurozóne.

Tieto šoky neviem či zvládneme. SAS- naučte sa robiť dobrú politiku, a nerobiť populizmus, len aby ste sa zapáčili svojim voličom. Politická strana sa musí snažiť zabrať čo najširšie spektrum voličov- nie len sa zamerať na svoju skupinu mladých. Dočkáme sa konečne aj strany zelených- ktorí konečne ak pôjdu sami do volieb- tak sa všetky pravicové strany budú báť- pretože dosť mladých ich bude podporovať. Osudová chyba spojiť sa  s SDĽ- to bolo politická chyba roka od Strany Zelených.

Tak - odporúčal by som- aby ste sa spojili okamžite s koalíciou a nekopali Nemcov do zadku, a sa im radšej líškať. Lebo keď ľudia kvôli Vám nebudú mať kde robiť- tak asi pôjdu voliť Lavicu zase, a zase budeme  tam, kde teraz kopeme Nemcov.

Michal Vonderčík -SMITE
Autor je národohospodár

Šťuky útóčia !

Svet bude priaznivý k  dlžníkom. 

Príchod inflácie svet relatívne ochráni pred sociálnymi nepojmi. Úlohou dnešnej generácie ekonómov, manažérov, organizátorov výroby, zdravotníkov, učiteľov, mentorov, policajtov, vojakov- a hlavne POLITIKOV - vládnych predstaviteľov- a takzvaných lídrov krajiny. Hlavne od nich sa bude očakávať- aby dokázali udržať infláciu v reálnych medziach. Aby sa im nevymkla s pod kontroly.

Predstavme si teraz dva scenáre, pred ktorými stojí Európska únia.

 Prvý scenár- takzvaný rozumný- ekonomický scenár- predstavuje nasledovné.  Ideme šetriť.  Šetrenie sa stane mantrou pre to aby sme sa dostali z dlhu.  Áno každý normálne zmýšľajúci človek- to považuje za racionálne riešenie problému.

Dobre- je to rozumné. Poďme sa teda pozrieť čo bude predstavovať toto riešenie pre krajinu.  Ideme teda šetriť-  štát- by mal začať od seba a teda začať škrtať vo svojich výdavkoch- znižovať počet štátnych úradníkov, prípadne im o polovicu znižovať platy. Čo každý človek považuje -že to vláda spraví . No v relatívnej miere možno áno- ale iba v relatívnej. Pretože aj štátny úradníci sú voliči.  Možno kozmeticky upravia platy ale nie dostatočne výrazne na to- aby sa nepohrávali s myšlienkou- zvyšovania daní.

A to bude obrovská chyba.  Ak zvýšia dane- znížia tým automaticky motiváciu pre prácu, pre podnikanie, a pre vlastne život. Dane znamenajú stratu určitej časti slobodnej ekonomickej činnosti- podstatnej efektívnej časti štátu a to podnikov. Dane znamenajú- že Váš život- bude omnoho drahší. Znamená to - že pre firmu budete predstavovať veľmi drahý pracovný prostriedok pre to aby Vás tá firma vôbec zamestnala.

Ak sa bude šetriť formou zvýšených daní- dôjde k tomu- že podniky obmedzia všetku svoju ,, neefektívnu ,, činnosť.  Podniky totiž relatívne nevedia- ktorá ich činnosť je najneefektívnejšia- vedia však to- ktorá ich neefektívna činnosť im prináša najnižší alebo takmer žiadny zisk.  ( Len na okraj- štátny sektor- je najneefektívnejší- on sa ziskom vôbec nezaoberá- nezaoberá sa vôbec konkurenciou- ale mýlim sa -to platilo v minulosti. Teraz sa každý štát bude zaujímať o konkurenciu- a to medzi sebou. Každý štát bude bojovať svojou úrovňou - slobodnou úrovňou podnikateľského prostredia, vzdelanostnou úrovňou svojich občanov ).

A týchto činností s podnik bude zbavovať . Bude prepúšťať. Toto bude robiť- všeobecne takmer každý podnik, teda relatívne každú rozumný podnik. Teda bude dochádzať k tomu- že ľudia budú mať ťažkosti zo získavaním práce - budú na to potrebovať veľa času a zdrojov.  Šetrením- týmto spôsobom- sa dostaví pravý opak.   Neušetrí sa nič - skrachujú malé a stredné podniky- takzvaný krvný vnútorný obeh každej krajiny . ( skrachuje dôležitá stredná vrstva obyvateľstva ) .   A bude sa čakať- na späť navrátenie odvahy. Bude sa čakať kým sa čistiaca forma riešenia- začne opäť znečisťovať .

Druhý spôsob riešenia- a ja som jeho plným podporovateľom a zástancom. Je sloboda. 

Je to spôsob- opačný- znižovať dane , znižovať sociálne dávky, znižovať administratívne náklady a bariéry pre prijatie aj prepustenie ľudí. A prečo ?

Pretože hrať v dnešných časoch na istotu sa vôbec nevypláca.  Istota rovná sa to - keď budete v práci- ktorá Vás relatívne baví ( Relatívne znamená- že robíte pre to aby ste užili rodinu, seba atď ) . Ste krytý zákonom o zamestnanosti, máte svoju istotu, za ktorú si platíte vyššími daňami- teda platíme politikom za to - aby Vám takúto formu istoty zabezpečili zákonným spôsobom. Platíte za svoju relatívnu istotu.

No nemôžete si zaplatiť za to- že Vám túto istotu tiež niekto poskytne. Nemôžete povedať štátu- dobre ja chcem od teba istou, a nielen to od teba chcem- ja chcem aby si mi dal možnosť aby som mal tu svoju istotu kde tú svoju istotu každý deň uplatňovať .  Štát totiž nemôže a ani sa to nedá- zákonným  spôsobom niekoho donútiť aby riskoval na svoj účet- na úkor Vašej pohodlnej istoty.

Môže- ale iba cez štátne podniky- ktoré vykazujú a vždy budú vykazovať najvyššiu dávky neefektívnosti - všetkého v čom budú podnikať.  V rámci globálnej konkurencie- sa budú štáty zbavovať štátnych podnikov- v prospech podnikajúcich profesionálov- ktorý budú vykazovať čo možno najnižšiu mieru neefektívnosti - ale to je už iná téma.

Zmena a riziko- to budú poskytovať nízke dane, ľahšie prijímanie  ľudí do zamestnania a ich prepúšťania.  Nezastaví sa tým - poskytovanie úverov- nezastaví sa tým pádom prílev kapitálu. Trh bude hľadať najvyššiu formu efektívnosti, produktívnosti.  Ľudia týmto spôsobom prídu o svoje sociálne výhody- ale budú mať relatívnu šancu sa o seba postarať sami . Neostanú doma a budú čakať na záchrannú od štátu- ktorá nemusí nikdy prísť.

Trh týmto spôsobom bude atraktívnym miestom pre podnikanie nielen pre domácich malých a stredných podnikateľova- ale čo je podstatné- pre veľké nadnárodne spoločnosti, ktorý vďaka nízkym daniam - prídu a udržia alebo dokonca zvýšia zamestnanosť  a znížia nezamestnanosť.  Ak potom budú ľudia pracovať- budú platiť nižšie dane- ale dôležité že budú platiť. Nepracujúci ľudia nebudú platiť - žiadne vysoké dane- čiže efekt zvyšovania daní- sa minie účinkom.

Je to ako keď poskytnete platformu, miesto , kde sa ľudia dokážu plne realizovať. Ak je táto platforma atraktívna a lákavá - osloví každého. Ak si za to miesto na platforme ( napr príklad- Facebook ), musíte ešte platiť vyššími daňami alebo poplatkami- len málokto sa do tej platformy zapojí. A ak sa aj zapojí- bude sa snažiť tú platformu pretaviť na svoj obraz- to znamená- bude chcieť byť na vrchole platformy, aby využíval tých, čo bezhlavo platia.  Bude prekvitať korupcia a klientelizmu.  Preto nízke dane- pozitívne podporujú rozvoj platformy.

Chceme predsa nechať aby šťuky mali dostatok nadnárodných korporácií. Štuky potrebujú veľkých hráčov- aby sa im mohli pekne zahryznúť do zadku.  Malé a stredné podnikanie - si veľmi rado pochutná na tučných zadkoch veľkých firiem.  A veľké firmy sa potrebujú zbavovať veľkého sadla- a potrebujú sa učiť ako a kde sa krvný obeh rozvíja.

AK budete hrať inak ako hrá USA - ktorá stále bude podporovať svoj trh a bude sa brániť deflačnému vývoju- ak Európa pôjde cestou zvyšovania daní- a očistnej ekonomiky- vytvoríme tým priestor nie pre seba. Svoj čistý trh- ktorý nás bude stáť veľa krvi a potu- tento svoj vyčistený trh poskytneme svojim globálnym konkurentom - hlavne USA.  Ak chceme v globálnej konkurencii prežiť- musíme hrať na inflančný vývoj .  Inak svoju krv poskytneme niekomu koho ani nepoznáme.

Preto teraz, keď sa schyľuje k voľbám- všetci už hovoria že zvýšiť dane je nevyhnutné. Je to politické vyjadrenie. Je to ľahká cesta ako sa krátkodobo zbaviť deficitu.  Je to krátka cesta ako ľudom znepríjemniť život- no šťuky si to zapamätajú- a budú hrýzť ešte dravšie.

Prajem všetkým šťukám- aby si dostatočne nabrúsili svoje zuby. Budeme hrýzť a to až do kosti !
Prvý dosiahnutý ,, slobodný ,, cieľ- Chopok

Michal Vonderčík Smite
Autor je národohospodár
text článku je pod autorským právom

Pojednanie o tom ako správne splachovať záchod

Efektíny spôsob ako správne splachovať záchod.

Globálna ekonomika sa topí v dlhoch. Svet a každá krajina je na sebe relatívne zavísla.  Každý má s každým vzťahy, a každý o každom už dostatočne toho vie.  USA a ich spotreba, najprv v rámci normi, potom nadmerná - bola motorom pre výrobu a ekonomický rast Západnej Európy, tá zase bola motorom pre Východnú Európu.  Spotreba podporovaný na dlh, síce podporovala aj ras USA , ale dostávala sa do problémov s efektivitou a produktivitou. Podniky, firmy, ľudia potrebovali čoraz viac peňazí, pretože efektivita a produktivita sa v ich podnikoch dostávala na kritickú úroveň.

 Relatívne maximálna produktivita už neprinášala úspory, podniky a firmy to riešil - i krytím ďalších úverov. V prípade domácností- tie sa zadlžovali automaticky, boli do spotreby tlačený na každom kroku. Toto správanie prichádza aj ku nám, ale v takmer nulovej miere oproti Amerike, sme králi.

Aby som to skrátil,  Svet už žije dlhom do pádu Bretton Woddu a nástupu Kingstonu, keda oficiálne Dolár prestal byť krytý zlatom.  Ale to je opäť iná téma. Dlhová kríza sa dala ešte zastaviť v roku 2000 až 2001 pri Dot Com kríze, nalievanie peňazí malo prestať vtedy, ale nestalo sa tak. Nalievanie pokračovalo, a tieto peniaze boli kryté ďalšou umelo vyvolanou krízou- a to rast realít a hypoték ,ktoré boli štátom podporované a dostal ich každý občan Usa- relatívne povedané.

Následne aj táto bublina padla, ale jej masívne následky neposkytli ďalší prietor pre novú bublinu, ktorá by pokryla stále pokračujúce nalievanie peňazí. A tak nalevanie muselo pokračovať ďalej, inak by došlo k čisteniu- deflácií- a možnému vojenskému konfliktu.

Problémy dlhovej krízy, keďže každý od každého závisí sa prelievajú na každého a to isté postihlo aj Západnú a napokon aj Strednú a Východnú Európu.

A tu sa dostávam veľkým skokom k tomu ako správne splachovať záchod. Máme tu Euroval- ako nájstroj na to akoby sa celá Európa mohla chrániť pred panikou na trhoch.  A Slovensko má aj vládu, a má tiež koalíciu, ktorá má reálny rozum, a vie že peniaze nerastú na stromoch. No v tejto koalícií je aj strana SAS- takzvaný liberáli.

Ani ekonómovia nevedia presne predpovedať ako to dopadne v prípade ak sa euroval schváli alebo nie. Jedno je takmer isté -Nemecko a Francúzko si nájdu cestu ako Grécko zachrániť, nepotopia si dlžníka, veď kto by im ich investície splácal.

TOTO vedia v SAS, sú tam ekonomický odborníci, oni veľmi dobre vedia že sa Euroval scháli aj bez ich poskakovania pred médiami, a hrdo hlásajúcimi, že oni ani za boha Euroval nepodporia, nech aj Fico príde, je im to jedno.

Dobre- veľmi logické jednanie- nikto nevie aké budú ekonomické dopady toho či ono nho rozdhodnutia. Obidva tábory ekonómov majú silné argumenty pre svoj scenár. Ale to sú ekonómovia. Politici sa logikou veľmi neoháňajú. Oni vedia jedno- nemôžu nechať padnúť Grécka, lebo by politicky prehrali. A oni prehrať nechcú- točia sa tam mohutné financie.  
Dobre SAS robí logické rozhodnutie- a stavia sa proti, lepšie by spravili, keby povedali že neurobia nič.  Ak teda ich rozhodnutie spôsobí , to že príde fico, tak celé ich logické správanie , bude efektívne spláchnuté v záchode. A všetko šetrenie tiež potečie dole záchodom.

Načo je strana, ktorá si nechce nikdy zašpiniť ruky ? Máme tu stranu ktorá si naháňa preferencie a chce byť iba dívakom v procese buď zavedenia, alebo nezavedenia Eurovalu. Bojí sa byť odvážna, bojí sa zdieľať podobný osud ako ostatné strany v koalícií. Nechce byť odvážna. Načo je strana, ktorá prezentuje slobodu, a keď stojíme pred rozhodnutím, že tá sloboda opäť raz môže byť narušená- strana liberárov ostáva v hľadisku a bude sledovať ako sa ostatne strany s problémom popasujú.

Taká strana ktorá potrebujem mať vždy čisté ruky, a bojí sa prijať riziko je pre koho prospešná?  Ja som veľmi dobre vedel, že SAS, je politický nováčik, ktorí sa politiku musí ešte veľmi veľa učiť. Podstúpia akékoľvek logické kroky, aj za cenu nelogického nástupcu Fica, ktorý celú ich logiku spláchne dole záchodom. A tak ich veľmi praktické správanie v možných predčasných voľbách skončí v záchode. Uhhh, veľmi logické politické správanie od strany SAS.


Michal Vonderčík- Smite
autor je národohospodár

KOLO KOLO MlYNSKÉ !

Samsung si pýta ďalšie daňové výhody !  Lebo vraj sa zbalí a odíde !

Idem si aj zapýtať o daňové výhody a prázdniny !

Samsung si pýta ďalšiu daňovú podporu od štátu. Vraj ak ju nedostane ( už dostala ) tak sa zbalí a odíde ?!   Idem si aj ja vypýtať dáku tu podporu na začatie podnikania- že či ma podporia ? :)

Moja prvá otázka na túto tému by bola ?  Kde sú lacnejší ľudia ?  No sú to ľudia v Rumúnsku, na Ukrajine?- tá ale nie je v EÚ- tam by nešli.  Vychádza mi to na Rumunsko.  No ale tieto úvahy zanechám. Inak sa opýtam . Ak by mi niekto v tejto chvíli ponúkol o 100 možno aj o 200 percent vyšší príjem a všetko by mi zabezpečil, stravu, aj ubytovanie.

Potom ako dlho by som zvažoval túto ponuku zobrať a odísť zo súčasného zamestnania ?  Istotne by som si preveril túto ponuku, či je vôbec reálna, a zvážil všetky riziká. AK by mi však ten príjem zaplatil hneď na účet- za celý rok. Tak potom by mi to tento môj nový ,, nápadník  " veľmi uľahčil moje rozhodovanie.

 Ak Samsung začne vyjednávať napríklad s Rumunskom, alebo s hociktorou horšie postavenou krajinou- kde je aj o polovicu lacnejšia pracovná sila- s pokľudom- tu nechá budovy, ktoré postavili za daňové výhody, a nechajú nech im iná krajina postaví nové.

A to veľmi radi - ako  hovorím s pokľudom sa zoberú a odídu- zoberú si svojich kľúčových ľudí- ktorý im to zabehnú inde, a na manuálnu prácu - si nájmu ešte menej platených ľudí. Globálna konkurencia- to je pojem- ktoré si krajiny východného bloku začínajú uvedomovať- a ako hovorím- každá krajina bude bojovať o prílev zahraničného kapitálu- aby ľudia mali kde pracovať .

Kapitál- hrá rozhodujúcu ( úlohu )  -lepšie povedané- nadnárodné korporácie, ktoré majú schopnosť svoju vyrobenú produkciu predávať- a tým teda aj zamestnávať ľudí- sú pokladom pre každú krajinu. Krajina nebude podporovať riskantné projekty- teda domácich možných podnikateľov- lebo nie je isté či svojou produkciou dokážu konkurovať veľkým rybám.

A hlavne domáci začínajúci podnikateľia- ( malé ryby )  nezamestnajú hneď relatívne veľké množstvo obyvateľstva. Je to riziko. No ak príde veľká ryba- tam je malé riziko ,že by do roka skrachovala- teda veľké ryby predstavujú malé riziko straty- kvázi investície- teda ak nazveme daňové výhody investíciou- od štátu- že táto investícia sa aj ujme v podobe dlhodobej zamestnanosti.  Bohužiaľ musíme si prácu doslova kupovať.

Veľké ryby urobia všetko preto aby tie malé pohltili. A kolobeh sa točí. Ak máte odvahu môžete ten kolobeh narušiť- na to musíte mať odvahu- silu a v neposlednom rade musíte mať dostatočný  Kapitál a vybudované kvalitné vzťahy. Máte ho ? Ja by som sa opýtal- má náš štát kapitál- na to aby dokázal otočiť tento kolobeh.

Odpoveď je jasná- nemá- preto sa ho snaží udržať u nás za každú cenu- aby ho ľudia- pracovníci, robotníci, manažéri - dokázali časom nadobudnúť- nehovorím len o peniazoch - ale o skúsenostiach, ktoré pri práci nadobudnú- a o  vzťahy , o kompetentnosť- o prax, ktorú získajú- to je viac ako peniaze. O to ide- ide o to získať čas - na to aby sme sa naučili podnikať .

Čas potom bude hrať pre nás. Ľudský kapitál- a kapitál sám o sebe- je dôležitým prvkom pre každú krajinu na to aby sa pozitívne ekonomicky rozvíjala .

Michal Vonderčík -Smite
autor je národohospodár,

článok je pod autorským právom

Láska a kyslík vášho prvého dieťaťa.

Správny rodič by mal byť svojmu dieťaťu priateľom, radcom, dôverníkom, učiteľom..no hlavne vzorom a príkladom vedúcim k zodpovednosti, k pracovitosti, k odvahe, k dôvere v seba samého, k triezvemu pohľadu na svet a hlavne vzorom v láske...  

A ja by som doplnil k tomuto konštatovaniu práve jednu podstatnú vetu. Všetky vlastnosti, ktoré chcete aby Vaše dieťa malo a získalo- získa od Vás samotných- preto ako rodičia sa musíte  ZDISCIPLINOVAŤ- a všetky vlastnosti, ktoré chcete aby malo Vaše dieťa, musíte mať Vy.  Ste teraz pod Drobnohľadom Vášho dieťaťa . Sleduje Vás na každom Vašom kroku- a to predstavuje byť maximálne zodpovedným. 

Vy ste pod drobnohľadom- nie sú to  Vaše deti- ktoré by ste mali kontrolovať ( Ste to Vy- ktorý musí byť pod  svojou vlastnou  osobnou kontrolou- ak budete Vy pod kontrolou- tak isto sa bude správať aj Vaše dieťa- a bude v pohode- bude disciplinované- iba ak Vy budete disciplinovaný  )- ak nechcete aby Vaše dieťa robilo tie isté chyby ako ste doteraz urobili Vy- musíte sa rozhodnúť správať sa inak- a na to potrebujete disciplínu- ktorá podporuje Vašu schopnosť byť zodpovedným rodičom v akomkoľvek okamihu pri výchove Vášho dieťaťa. 


Jediné čo dieťa vyžaduje od svojich rodičov- je láska- potrebuje ju viac než kyslík. A jediné zodpovedné správanie, ktoré by rodič mal uplatňovať- je vštepovať svojim deťom- sebadisciplínu. V podstate ide o to -že rodičia- teda ak sa Vám narodí dieťa- končí sa takpovediac Vaša mladosť- musíte sa zdisciplinovať .

Je to vysoká zodpovednosť mať deti. Dieťa totižto sleduje každý Váš krok- každý čin- a podľa toho ako sa správate k svojim partnerom- k svojim manželom, či manželkám- toto deti neprestajne sledujú- nedokážu totiž v útlom veku pochopiť Vaše správanie- nerozlišujú či je to správanie dobré alebo zlé- berú to ako príklad- a podľa tohto príkladu sa budú správať aj ku svojmu budúcemu partnerovi.

Manželia lebo rodičia- ktorí majú svoje prvé dieťa- ich povinnosťou- je venovať svojim deťom toľko času koľko sa len dá- a neprestajne im preukazovať lásku- a čo je najdôležitejšie- už nemôžete žiť ako pred tým- už musíte byť veľmi zdisciplinovaní . A to hlavne preto- aby ste poskytli Vášmu dieťaťu pocit istoty a lásky, aby sa mohol v pohode rozhodovať ako chce.

Dôležitou predanou vlastnosťou výchovy dieťaťa- je predať mu schopnosť pravdovravnosti- vybudovať dôveru a pocit- že môžu povedať kedykoľvek a kdekoľvek  pravdu, a tiež to- že nikdy za to nebudú potrestaný. Deti to budú na Váš vždy skúšať- klamať Vám- lebo v prvopočiatku nevedia že to je nesprávne, a ak klamaním niečo aj získajú- alebo sa k niečomu ľahšie dostanú- nebude to dobré- hlavne na ich ďalší vývoj.

Pravdovravnosť- je podstatná vlastnosť- ktorú by ste mali svojim deťom vštepovať- hlavne im vysvetliť- že za to nebudú vôbec trestaný. A dôležité je -  nič im nezakazovať . A neučiť ich prvému- slovu- to nemôžeš - máš to zakázané . Nesnažte sa mať kontrolu nad nimi ( dôležitá je aby ste mali kontrolu nad sebou- najmä do prvých 15 rokov- potom ste vyhrali ) - lebo potom to budete mať ťažké- keď Vám z domu odídu.

Takže keď to zhrniem- všetko správanie ktoré Vaše deti budú mať- budú mať od Vás. Nekritizujte svoje deti- ani ich nekarhajte za chyby. Ak chcete mať disciplinované deti- musia to vidieť na vás- SAMI SA MUSÍTE STAŤ DISCIPLINOVANÝMI.

Všetko čo chcete aby raz Vaše deti boli- a mali vlastnosti také aké chcete aby mali- musíte ich mať Vy. Nikto iný nie je dôležitejší- ako Vy ich v živote.

Nastúpili ste na cestu- Vašej disciplinovanosti- zodpovednosti- a všetkých vlastností - ktoré chcete aby mali Vaše deti.

Preto Váš vzťah s manželom alebo manželkou- je určujúci- Vaša láska je určujúca- a v neposlednom rade- je to všetko o komunikácií- a o tom- že keď máte problém- neriešte a nehádajte sa pred dieťaťom- nikdy to nerobte, nikdy nekritizujte- iba poučte. A čo je dôležite- odpúšťajte všetky chyby Vašich detí. Deti Vás naučia veľa - . Odmenou za Vašu odvahu poskytnúť im kvalitnú výchovu- je ich úsmev.

Takže hor sa do toho- máte na to 20 rokov. Držím Vám palce :) :) :) :)

Michal Vonderčík - Smite
autor je národohospodár
článok je pod autorským právom